Butlletins

Nº 26, Juny 2018. Descarregar

Nº 25, Març 2018. Descarregar

Nº 24, Juny 2017. Descarregar

Nº 23, Març 2017. Descarregar

Nº 22, Juny 2016. Descarregar

Nº 21, Febrer 2016. Descarregar

Nº 20, Juny 2015. Descarregar

Nº 19, febrer 2015. Descarregar

Nº 18, juny 2014. Descarregar

Nº 17, març 2014. Descarregar

Nº 16, juny 2013. Descarregar

Nº 15, març 2013. Descarregar

Nº 14, juny 2012. Descarregar

Nº 13, febrer 2012. Descarregar

Nº 12, juny 2011. Descarregar

Nº 11, febrer 2011. Descarregar

Nº 10, juny 2010. Descarregar

Nº 9, febrer 2010. Descarregar

Nº 8, juny 2009 . Descarregar

Nº 7, febrer 2009. Descarregar

Nº 6, juny 2008. Descarregar

Nº 5, març 2008. Descarregar

Nº 4, juny 2007. Descarregar

Nº 3, abril 2007. Descarregar

Nº 2, juny 2006. Descarregar

Nº 1, abril 2006. Descarregar

PORTES OBERTES  ESO DE L’INSTITUT XXV OLIMPÍADA DE BARCELONA PER AL CURS 2022-2023

La jornada de portes obertes per l’ESO està programada per al proper 23 de febrer de 2022, de les 18:00h. a les 20:00h, de forma telemàtica i la de Batxillerat el dia 30 de març de 2022, de les 18:00h a les 20:00h, de forma telemàtica.
Degut a la situació actual, no podem assegurar que es puguin fer de forma presencial.
Estigueu atents al web del nostre centre per tenir més informació durant la primera quinzena del mes de febrer.