La Biblioteca

La biblioteca de l’ Institut XXV Olimpíada  és un espai destinat a l’estudi, consulta i cerca d’informació. Té com a objectiu promoure l’hàbit d’estudi, el plaer de la lectura i la recerca d’informació. Disposa d’un fons documental estimat en més de 3.000 exemplars i equips multimèdia.

Normes d’ús
Cal mantenir un clima adequat per l’estudi i estar en silenci.

 Servei de  préstec: Us podeu endur un màxim de 3 llibres durant 15 dies.

Horari

La biblioteca està oberta durant l’horari lectiu de dilluns a divendres de 8h a 14.30h amb professorat de guàrdia 

Cercador de llibres

Entorn Biblioteca

Mediateca

NOTÍCIES

APARADOR I REVISTES

ALTRES BIBLIOTEQUES

bibioteca Pompeu fabra

ALTRES DICCIONARIS

biblioteues barcelona
bibioteca Pompeu fabra
Enciclopèdia catalna
biblioteues barcelona
bibioteca Pompeu fabra
oxford diccionari
diccionari