Batxillerat Artístic

batxillerat-artistic

- QUÈ ÉS BATXILLERAT

El batxillerat és l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.

Competències generals del batxillerat:

Les matèries del batxillerat s’orienten i s’estructuren en coherència amb les etapes educatives anteriors i els ensenyaments superiors, a partir del concepte de competència, entesa com l’aplicació de coneixements i destreses en la resolució de problemes i en situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits en diferents moments del trajecte acadèmic, que sovint depenen de diverses disciplines o de l’experiència adquirida.

- MATÈRIES

Matèries comunes

 • Àmbit de llengües (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres)
 • Ciències per al món contemporani
 • Educació física
 • Filosofia i ciutadania
 • Història
 • Història de la filosofia
 • Treball de recerca

 

Matèries de la modalitat d’arts

Arts plàstiques, imatge i disseny

 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Disseny
 • Història de l’art
 • Tècniques d’expressió graficoplàstica
 • Volum
 • Cultura Audiovisual

Arts escèniques, música i dansa

 • Anàlisi musical
 • Arts escèniques
 • Història de la música i de la dansa
 • Llenguatge i pràctica musical
 • Literatura universal
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Anatomia Aplicada

 

- ASSIGNACIONS HORARIES 1r curs

MATÈRIES COMUNES (TRONCALS)1er
Llengua catalana i literatura2
Llengua castellana i literatura2
LLengua estrangera I3
Ciències per al món contemporani2
Filosofia2
Educació física 2
Tutoria1
Matèria comuna d’opció (MCO1)4
Matèria de modalitat 1 (MM1)4
Matèria de modalitat 2 (MM2)4
Matèria de modalitat o específica (MMoE1)4
TOTAL30
OPCIÓMATÈRIA
Ciències i TecnologiaMatemàtiques I
HumanitatsLlatí I
Ciències socialsMatemàtiques aplicades a les CS I
ArtsHistòria de l’art

 

- ASSIGNACIONS HORARIES 2n curs

MATÈRIES COMUNES (TRONCALS)1er
Llengua catalana i literatura II2
Llengua castellana i literatura II2
LLengua estrangera II3
Història3
Història de la Filosofia3
Tutoria1
Matèria comuna d’opció (MCO2)4
Matèria de modalitat 3 (MM2)4
Matèria de modalitat 4 (MM2)4
Matèria de modalitat o específica (MMoE2)4
TOTAL30
OPCIÓMATÈRIA
Ciències i TecnologiaMatemàtiques II
HumanitatsLlatí II
Ciències socialsMatemàtiques aplicades a les CS II
ArtsFonaments de l’art