Secretaria

Gestió administrativa, informàtica i documental del centre.

SERVEIS

Certificat de nivells de Català Instàncies i resolucions Justificants pels pares Ajuts de menjador Ajuts de llibres i material escolar. Títols d’ESO i de Batxillerat. Preinscripció i matriculació de l’alumnat Llibres i expedients de l’exalumnat.

HORARI

  • Matí: 9:30 a 13:30.
  • Tarda: dilluns i dimarts de 15:00 a 16:45

Aquest horari es farà durant els mesos de setembre a maig. Juny i juliol només horari de matí. Durant els períodes que hi hagi preinscripció i matricula, també s’obrirà la tarda de dimarts, de 15:00h a 16:45h

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

SECRETARIA:
Josep C.(Consultes Batxillerat)

Inés C. (Consultes ESO)

CONSERGERIA:
Ferran P. i  Paula R.

DOCUMENTS

PORTES OBERTES  ESO DE L’INSTITUT XXV OLIMPÍADA DE BARCELONA PER AL CURS 2022-2023

La jornada de portes obertes per l’ESO està programada per al proper 23 de febrer de 2022, de les 18:00h. a les 20:00h, de forma telemàtica i la de Batxillerat el dia 30 de març de 2022, de les 18:00h a les 20:00h, de forma telemàtica.
Degut a la situació actual, no podem assegurar que es puguin fer de forma presencial.
Estigueu atents al web del nostre centre per tenir més informació durant la primera quinzena del mes de febrer.