Secretaria

Gestió administrativa, informàtica i documental del centre.

SERVEIS

Certificat de nivells de Català Instàncies i resolucions Justificants pels pares Ajuts de menjador Ajuts de llibres i material escolar. Títols d’ESO i de Batxillerat. Preinscripció i matriculació de l’alumnat Llibres i expedients de l’exalumnat.

HORARI

  • Matí: 9:30 a 13:30.
  • Tarda: dilluns i dimarts de 15:00 a 16:45

Aquest horari es farà durant els mesos de setembre a maig. Juny i juliol només horari de matí. Durant els períodes que hi hagi preinscripció i matricula, també s’obrirà la tarda de dimarts, de 15:00h a 16:45h

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

SECRETARIA:
Josep C.(Consultes Batxillerat)

Inés C. (Consultes ESO)

CONSERGERIA:
Ferran P. i  Paula R.

DOCUMENTS