ESO

- QUÈ ÉS L'ESO

Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica.

ASSIGNACIONS HORÀRIES

1er2on3er4rt
Llengua catalana i literatura3333
Llengua castellana i literatura3333
LLengua estrangera3433
Matemàtiques3444
Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia32
Ciències de la naturalesa: Física i Química32
Ciències socials, geografia i història3333
Educació física2222
Tecnologies222
Educació visual i plàstica22
Música22
Religió o cultura i valors ètics1111
Matèries optatives222
Matèries optatives*10
Tutoria1111
Treball de síntesi / projecta de recerca111
TOTAL30303030

 

El treball de síntesi, en cas que s’organitzi de forma extensiva, es durà a terme dins l’horari de les matèries ** L’alumnat ha de cursar tres matèries específiques a raó de tres hores setmanals d’entre les següents: biologia i geologia, física i química, educació visual i plàstica, música, tecnologia, informàtica, llatí i segona llengua estrangera.

*Les matèries optatives de 4t es detallen a continuació.

PREINSCRIPCIÓ ESO

cap de departamentInformació

cap de departamentDocumentació necessària

cap de departamentSol.licitut de preinscripció

cap de departamentCentres adscrits

PORTES OBERTES  ESO DE L’INSTITUT XXV OLIMPÍADA DE BARCELONA PER AL CURS 2022-2023

La jornada de portes obertes per l’ESO està programada per al proper 23 de febrer de 2022, de les 18:00h. a les 20:00h, de forma telemàtica i la de Batxillerat el dia 30 de març de 2022, de les 18:00h a les 20:00h, de forma telemàtica.
Degut a la situació actual, no podem assegurar que es puguin fer de forma presencial.
Estigueu atents al web del nostre centre per tenir més informació durant la primera quinzena del mes de febrer.