Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

batxillerat-humanitats-ciencies-socials

- QUÈ ÉS BATXILLERAT

El batxillerat és l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.

Competències generals del batxillerat:

Les matèries del batxillerat s’orienten i s’estructuren en coherència amb les etapes educatives anteriors i els ensenyaments superiors, a partir del concepte de competència, entesa com l’aplicació de coneixements i destreses en la resolució de problemes i en situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits en diferents moments del trajecte acadèmic, que sovint depenen de diverses disciplines o de l’experiència adquirida.

- MATÈRIES

Matèries comunes

 • Àmbit de llengües (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres)
 • Ciències per al món contemporani
 • Educació física
 • Filosofia i ciutadania
 • Història
 • Història de la filosofia
 • Treball de recerca

Matèries de la modalitat d’Humanitats i ciències socials

 • Economia
 • Economia de l’empresa
 • Geografia
 • Grec
 • Història del món contemporani
 • Llatí
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Literatura universal
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana

- ASSIGNACIONS HORARIES 1r curs

MATÈRIES COMUNES (TRONCALS)1er
Llengua catalana i literatura2
Llengua castellana i literatura2
LLengua estrangera I3
Ciències per al món contemporani2
Filosofia2
Educació física2
Tutoria1
Matèria comuna d’opció (MCO1)4
Matèria de modalitat 1 (MM1)4
Matèria de modalitat 2 (MM2)4
Matèria de modalitat o específica (MMoE1)4
TOTAL30
OPCIÓMATÈRIA
Ciències i TecnologiaMatemàtiques I
HumanitatsLlatí I
Ciències socialsMatemàtiques aplicades a les CS I
ArtsHistòria de l’art

- ASSIGNACIONS HORARIES 2n curs

MATÈRIES COMUNES (TRONCALS)1er
Llengua catalana i literatura II2
Llengua castellana i literatura II2
LLengua estrangera II3
Història3
Història de la Filosofia3
Tutoria1
Matèria comuna d’opció (MCO2)4
Matèria de modalitat 3 (MM2)4
Matèria de modalitat 4 (MM2)4
Matèria de modalitat o específica (MMoE2)4
TOTAL30
OPCIÓMATÈRIA
Ciències i TecnologiaMatemàtiques II
HumanitatsLlatí II
Ciències socialsMatemàtiques aplicades a les CS II
ArtsFonaments de l’art

PORTES OBERTES  ESO DE L’INSTITUT XXV OLIMPÍADA DE BARCELONA PER AL CURS 2022-2023

La jornada de portes obertes per l’ESO està programada per al proper 23 de febrer de 2022, de les 18:00h. a les 20:00h, de forma telemàtica i la de Batxillerat el dia 30 de març de 2022, de les 18:00h a les 20:00h, de forma telemàtica.
Degut a la situació actual, no podem assegurar que es puguin fer de forma presencial.
Estigueu atents al web del nostre centre per tenir més informació durant la primera quinzena del mes de febrer.