Coneix-nos

Benvinguts a l'institut XXV OLIMPÍADA

IES XXV OLIMPIADA és un centre que està immers en el barri de la Font de la Guatlla del districte Sants-Montjuïc.

Que vol aconseguir fer d’un centre d’ensenyament de secundària, un centre d’educació, un món possible format per persones que fan un procés de creixement en tots els seus àmbits: físic, cultural, intel·lectual i de relació social, amb la descoberta de la riquesa que comporta la diversitat de persones.

escola
horari-xxvolimpiada

1r ESO i 2n ESO
Matins:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: de 8:00 a 13:30 h.
Dijous: de 8:00 a 14:30 h.

Tardes:
Dilluns i dimarts: de 15:00 a 17:00 h.

3r ESO,4t ESO i BATXILLERAT:
Matí:
de 8:00 a 14:30 h.

 • Assessorament i orientació als alumnes a través del Gavinet del psicòleg de l’EAP.
 • Control d’assistència i avís telefònic en cas d’absència a primeres hores del matí i de la tarda, amb informes detallats per als tutors.
 • Pla d’acció tutorial: assessorament i informació tutorial dels estudis i sortides després de l’ESO i del Batxillerat. Contacte permanent amb les famílies a través d’entrevistes individuals i col·lectives al llarg del curs.
 • Servei diari de menjador atès per monitores i monitors amb activitats programades.
 • Servei de biblioteca per poder fer tasques de recerca i estudi.
 • Programa d’adaptació curricular per a alumnes amb necessitats específiques. Realització de proves inicials de nivell, tutories individualitzades i assessoramement psicopedagògic.
 • Tractament de la diversitat: grups reduïts i flexibles en les àrees instrumentals i en la llengua estrangera; matèries optatives de reforç d’ampliació i adaptacions curriculars.
 • Salut – escola. El servei es duu a terme per professionals sanitaris amb formació específica per desenvolupar aquest Programa, amb preparació específica en temes com:
  o Sexualitat i afectivitat
  o Salut alimentària
  o Consum de substàncies addictives
  o Maltractaments i violència
  o Salut mental
  o Salut social i entorn
 • Servei wifi i connexions a internet en xarxa a tot l’institut.
 • En aplicació del Pla estratègic:
 • Reforç de català i de matemàtiques, dos dies a la setmana.
 • Aula d’estudi
 • Sortida a la neu per als alumnes de primer cicle d’ESO
 • Viatge final de Batxillerat.
 • Sortides al teatre, a museus, a concerts, a exposicions de fotografía, etc.

Instal.lacions

 • Centre amb instal·lacions espaioses: aules de més de 50 m2, pati de 2000 m2.
 • Laboratoris: Ciències. Física. Química
 • Dues aules de Tecnologia.
 • 4 aules d’Informàtica interconnectades a través de xarxa, i a Internet. Una d’elles d’Infografia amb dotació per treballar al Batxillerat Artístic.
 • Aules específiques de Música, de Dibuix i d’Idiomes.
 • Gimnàs amb dutxes i vestidors.
 • Espais esportius amb pista de futbol sala, handbol i bàsquet.
 • Biblioteca que funciona en horari extraescolar (dilluns, dimarts i dijous)
 • Centre accessible a persones amb disminució física.
 • Wifi
 • 9 aules per impartir les matèries amb recursos TIC (Tecnologia de la Informació i la Comunicació), canons per projectar, àudio, Internet…