Pau al món és la reivindicació de l’Acte per la pau de l’Institut XXV Olimpíada de Barcelona