Alumnes de 3r d’ESO de l’Institut XXV Olimpíada de Barcelona realitzen tallers al CosmoCaixa