L’INSTITUT XXV OLIMPÍADA PARTICIPA EN EL PROJECTE STOPELSTEINE PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA