Notícies

El dimarts, 6 d’octubre de 2020, a les 18:00 h, amb una excepció de presencialitat, donada la situació sanitària i, amb totes les mesures de distància, mascareta, presa de temperatura i utilització del gel hidroalcohòlic es va celebrar l’assemblea de l’AMPA per analitzar la situació sanitària i les mesures preses i, també, les que es poden prendre aportant suggeriments i propostes als sectors de l’institut: direcció, professorat, famílies, alumnes i personal de servei del centre.
Podeu trobar el desenvolupament de la sessió en l’acta de la reunió.