Notícies

El dimecres 27 de març de 2019 arribem a la XXVI tarda d’arts amb alumnes de l’Institut XXV Olimpíada. Són ja vint-i-sis trimestres que clouen amb una tarda dedicada a les arts tant les plàstiques, l’imatge i el disseny com la música, les arts escèniques i la dansa amb una participació que ha omplert amb escreix l’espai de l’aula teatre de l’institut i amb la col·labocació, com en totes les tardes d’aquests vint-i-sis trimestres de l’AMPA XXV Olimpíada. Aquesta XXVI Tarda d’Arts ha estat la XXXI Inauguració d’obres d’art amb vernissage,la VIII Mostra d’obres de petit format i les XVIII Vesprades musicals i, a més de l’alumnat que ha actuat hi ha hagut una bona participació d’alumnes de tots els cursos i professorat de diferents departaments, amb implicació en la preparació d’obres de teatre de petit format per part del departament didàctic de llengua Castellana i literatura i organització i coordinació per part del departament de Música, Arts Escèniques i Dansa i de Tecnologia.
Ha estat una tarda en què l’art ha tingut total protagonisme i els i les artistes han mostrat un progrés artístic molt significatiu.