Notícies

Els alumnes de 2n d’ESO han fet una aplicació de les matemàtiques per generar un truc de cinema.
L’objectiu era conseguir escenes de vídeo que mostressin efectes de gegantisme. La raó entre la mida real i la mida aparent entre l’objectes ve donada per la seva distancia a l’objectiu i es pot calcular a partir de conceptes bàsics de proporcionalitat geomètrica. Seguidament teniu diversos exemples dels resultats obtinguts. Enhorabona als actors i càmeres de les nostres classes!