Notícies

Durant el segon trimestre a la matèria de Tecnologia alumnes de 1rA i 1rB d’ESO han realitzat un parxís en cartolina en la elaboració dels quals han acreditat l’assoliment en una de les competències bàsiques de l’àmbit científicotecnològic per a l’educació secundària obligatòria, la competència “Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultats”.