Tasques de confinament

INDICACIONS PER A LA COMUNICACIÓ DURANT AQUEST DIES DE CONFINAMENT A CASA:

  • La via de comunicació amb l’alumnat es realitzarà per part de cada professor o professora de la matèria per mitjà del llistat de correu corporatiu del grup que ens ha facilitat el professor encarregat de la gestió del correu.
  • Recordeu que el correu corporatiu de cada persona del centre és: nomcognom@institutxxvolimpiada.cat
  • Si teniu alguna incidència amb el correu adreceu-vos a jesusroda@institutxxvolimpiada.cat
  • Les tasques que es proposen són de suport o d’aprofundiment. No s’avança matèria i no es poden realitzar tasques avaluables.
  • Per a l’alumnat de batxillerat se segueix la mateixa indicació: tasques de suport i aprofundiment.
  • Per a l’alumnat de primer de batxillerat s’encetarà el TR amb un format online que anirà presentant els passos per triar l’àmbit, el tema i el disseny de la memòria escrita.
  •  Es poden realitzar tasques online com ha indicat el coordinador Jesús Roda, sigui per correu, sigui pel Drive, sigui pel Classroom. Si teniu dubtes per utilitzar algunes d’aquestes eines consulteu a en Jesús Roda (jesusroda@institutxxvolimpiada.cat)
  • N’hi ha matèries que generen dubtes, es pot obrir Bloq de matèria-curs per incloure materials i, fins i tot, unes preguntes i respostes o unes preguntes freqüents que pugui consultar tot l’alumnat del grup.

TASQUES CONFINAMENT

PORTES OBERTES  ESO DE L’INSTITUT XXV OLIMPÍADA DE BARCELONA PER AL CURS 2022-2023

La jornada de portes obertes per l’ESO està programada per al proper 23 de febrer de 2022, de les 18:00h. a les 20:00h, de forma telemàtica i la de Batxillerat el dia 30 de març de 2022, de les 18:00h a les 20:00h, de forma telemàtica.
Degut a la situació actual, no podem assegurar que es puguin fer de forma presencial.
Estigueu atents al web del nostre centre per tenir més informació durant la primera quinzena del mes de febrer.