Tasques de confinament

INDICACIONS PER A LA COMUNICACIÓ DURANT AQUEST DIES DE CONFINAMENT A CASA:

  • La via de comunicació amb l’alumnat es realitzarà per part de cada professor o professora de la matèria per mitjà del llistat de correu corporatiu del grup que ens ha facilitat el professor encarregat de la gestió del correu.
  • Recordeu que el correu corporatiu de cada persona del centre és: nomcognom@institutxxvolimpiada.cat
  • Si teniu alguna incidència amb el correu adreceu-vos a jesusroda@institutxxvolimpiada.cat
  • Les tasques que es proposen són de suport o d’aprofundiment. No s’avança matèria i no es poden realitzar tasques avaluables.
  • Per a l’alumnat de batxillerat se segueix la mateixa indicació: tasques de suport i aprofundiment.
  • Per a l’alumnat de primer de batxillerat s’encetarà el TR amb un format online que anirà presentant els passos per triar l’àmbit, el tema i el disseny de la memòria escrita.
  •  Es poden realitzar tasques online com ha indicat el coordinador Jesús Roda, sigui per correu, sigui pel Drive, sigui pel Classroom. Si teniu dubtes per utilitzar algunes d’aquestes eines consulteu a en Jesús Roda (jesusroda@institutxxvolimpiada.cat)
  • N’hi ha matèries que generen dubtes, es pot obrir Bloq de matèria-curs per incloure materials i, fins i tot, unes preguntes i respostes o unes preguntes freqüents que pugui consultar tot l’alumnat del grup.

TASQUES CONFINAMENT