Notícies

Com cada final de trimestre els i les alumnes de l’Institut XXV Olimpíada de Barcelona han compartit les competències artístiques assolides amb tothom que té relació amb el centre, i ho han fet des de les arts plàstiques, imatge i disseny i des de les arts escèniques, música i dansa.
El que hem fet durant trenta-quatre trimestres hem fet amb assistència d’alumnes, professors i professores, personal d’administració i servei, components del Consell Escolar, famílies, amics i amigues, representants de les administracions, enguany, o, si més no, aquest trimestre ho hem volgut mantenir encara que sigui gravat i presentat online i hem celebrat el dimecres, 16 de desembre de 2020 la XXIX Tarda d’Arts amb alumnes de l’Institut XXV Olimpíada de Barcelona amb

• la XXXIV Inauguració d’obres d’art amb vernissage.
• Les XXIV Vesprades musicals.
• La XIV presentació d’obres de petit format.

El recull de totes les manifestacions artístiques el podem trobar en un vídeo que han produït alumnes i professorat per poder transmetre l’art que hem treballat aquest trimestre.
En la situació que vivim volem comunicar-nos amb l’art i us ho volem fer arribar a totes les persones que dediqueu un temps a veure’ns i escoltar-nos en el vídeo que hem preparat.