COM FER LA PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERAT 2020-2021

Aquest primer full pretén fer-vos un resum o mapa mental de la feina a realitzar per preinscriure el vostre fill o la vostra filla, a fi i efecte, d’orientar-vos i després passar a una informació més ampliada.

Des del curs passat la preinscripció de batxillerat s’ha de fer obligatòriament per Internet, o sigui, que no es pot presentar en format paper. Us recollim en aquest full les instruccions. 

Hi ha dues maneres de fer-la:

  • L’Electrònica, és imprescindible tenir DNI o TIE i necessitareu una contrasenya que demanareu a l’id CAT Mòbil (o d’altres) i l’IDALU (núm. identificatiu de l’estudiant) que podeu obtenir online en l’adreça http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1, o demanar l’IDALU al centre on està estudiant el vostre fill o la vostra filla. En aquesta versió de preinscripció no cal presentar documentació al centre sinó és que voleu fer alguna al·legació d’allò que no us reconeix el programa de la sol·licitud. En aquest cas heu d’enviar un correu electrònic al centre (institutxxvolimpiada@xtec.cat) amb la documentació escanejada o fotografiada i en l’apartat “Assumpte” del correu posar el nom i cognoms de l’alumne/a i el número de la sol·licitud
  • En Suport Informàtic, on la diferència amb la primera és que s’ha d’entregar la sol·licitud  i tota la documentació al centre en persona. Aquesta presentació es realitzarà en les circumstàncies actuals, enviant per correu electrònic (institutxxvolimpiada@xtec.cat) la sol·licitud (per les dues cares) i la documentació escanejada o fotografiada, i en l’apartat “Assumpte” del correu s’ha de posar el nom i cognoms de l’alumne/a. Si no es fa així no estarà preinscrit/a. Aquest tipus de preinscripcio és per a alumnat de fora de Catalunya o no escolaritzats els darrers 4 cursos a algun centre de Catalunya.

Aquesta informació així com les excepcions que puguin haver la trobareu ampliada a l’adreça del Departament d’Educació: Estudiar a Catalunya  Preinscripció  Batxillerat, així com també la sol·licitud, el calendari del procés de preinscripció, l’IDALU, l’id CAT Mòbil, les mitjanes d’ESO i tot el que heu de saber referent a la preinscripció de batxillerat 2020-2021 http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/. 

El codi de l’Institut XXV Olimpíada és el 08047431.