Notícies

Desbordats! Aquesta és la paraula que defineix la nombrosa afluència de persones el dimecres, 24 d’abril de 2019 a les 18:00 h per conèixer de primera mà l’oferta de batxillerat de l’Institut XXV Olimpíada. Sis-centes, set-centes, potser més serien les xifres que es podrien aportar, però no vam fer un recompte perquè la jornada se centrava en presentar l’oferta educativa més enllà de si hi assistien poques o moltes persones. Interès per totes les vies del batxillerat, pel batxillerat d’Arts en les vies Arts Plàstiques, Imatge i Disseny i, també pel d’Arts Escèniques, Música i Dansa i pel batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials i pel batxillerat de Ciències i Tecnologies.


Menjador ocupat en cadires, taules, terra; biblioteca de l’institut plena amb cadires addicionals i, tot i això persones dretes i a terra, i, encara, una filera de persones entrant per la porta de l’institut que ocupaven tot el passadís des de la porta d’entrada fins a la porta del pati. Desbordant afluència per conèixer l’oferta d’educativa de l’Institut XXV Olimpíada.


Una presentació en simultaneïtat, gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació va permetre fer arribar el missatge a totes les persones reunides al menjador de l’Institut i a la biblioteca i, també, per qui va voler seguir la presentació pel canal d’internet.


Es va explicar quina és la personalitat de l’institut, un institut públic que fa una oferta en permanent millora per atendre individualment cada alumne i alumna per orientar, mentre cursen el batxillerat, la seva vida acadèmica i professional per aconseguir un perfil de sortida que els i les dugui a una feliç inserció en la vida laboral com a ciutadania informada i formada, respectant sempre la individual opció en tots els àmbits.

Presentació de l’acció docent i de seguiment tutorial, així com de les matèries que s’hi estudient per part del professor coordiandor de batxillerat. Aportació de l’experiència d’un alumne i d’una alumna de batxillerat i, finalment un recorregut en format gimcana per l’institut on, en diferents espais els grups de pares, mares i futur alumnat trobaven professors i professores de l’institut i alumnes que els explicaven activitat concretes o accions de l’institut.


Gran afluència de persones interessades per l’acció educativa en el batxillerat de l’Institut XXV Olimpíada que van rebre resposta col·lectiva i individual gràcies a la presència de professionals i alumnes de l’institut que van donar resposta a totes les inquietuds plantejades per qui va voler conèixer de prop el batxillerat del XXV Olimpíada.


Agraïment, també, desbordant per l’interès copsat en les persones que van assistir a conèixer l’institut i agraïment a tothom qui s’hi va implicar per fer-lo conèixer.