Notícies

Aquest curs l’Aula Mòbil de Barcelona, ha tingut com a objectiu principal acostar als joves, als professors i a les famílies les possibilitats de les noves tecnologies com a eina educativa i com a manera d’entendre de forma pràctica quins elements audiovisuals estan a la seva disposició. Al mateix temps, vol ajudar-los a ser conscients de la seva incidència en la societat i del seu potencial com a eina educativa. I a la vegada tractar un tema d’actualitat o de controvèrsia, aquest curs hem treballat, la Islamofòbia, és quasi bé un terme desconegut però imprescindible d’abordar en un món de ple de controvèrsies socials i ètiques. La islamofòbia és una paraula que defineix l’odi, la discriminació́ i la por cap a tot allò̀ que, de manera real o imaginaria, es relacioni amb l’islam i/o amb les persones musulmanes.

El projecte Barcelona Aula Mòbil recull els resultats de cada curs. S’hi poden trobar els 31 vídeos de l’edició 2017-2018 d’Aula Mòbil de Barcelona.

Celebració de la cloenda de Barcelona Aula Mòbil de 2017-2018

El 16 d’Abril del 2018, ens hem trobat a la Filmoteca de Catalunya per celebrar la cloenda de la V edició de l’Aula Mòbil de Barcelona. Aquest curs l’Aula Mòbil de Barcelona ha tingut com a objectiu principal acostar als joves, als professors i a les famílies les possibilitats de les noves tecnologies com a eina educativa i com a manera d’entendre de forma pràctica quins elements audiovisuals estan a la seva disposició. I ajudar-los a ser conscients de la seva incidència en la societat i del seu potencial com a eina educativa. I a la vegada tractar un tema d’actualitat o de controvèrsia, la Islamofòbia, un terme desconegut però imprescindible d’abordar en un món ple de controvèrsies socials i ètiques. La islamofòbia és una paraula que defineix l’odi, la discriminació́ i la por cap a tot allò̀ que, de manera real o imaginaria, es relacioni amb l’islam i/o amb les persones musulmanes. La islamofòbia no és una qüestió́ de sensibilitats o gustos, sinó́ una forma de racisme que no es fixa en el fenotip, en l’aspecte de les persones (o no nomes en això̀) sinó́ que discrimina a partir d’uns suposats trets culturals que es consideren essencials, definitius, immutables…. i negatius. La islamofòbia, com totes les discriminacions estructurals, com el masclisme o la LGTB-fòbia, és invisible als ulls de qui no la pateix, cosa que fa més complicada encara la seva denuncia i la presa de consciència del perill que suposa. Des del punt de vista tecnològic promou l’ús responsable del mòbil i les tauletes per part dels joves i una utilització com a eina de producció, en el marc de l’alfabetització audiovisual a les aules de secundària de la ciutat de Barcelona.

En l’edició 2017-18 hem arribat a 31 centres educatius de la ciutat amb representació a tots els districtes, cercant una equitat entre tots els barris i tipologies d’escola; 50 professors i professores i 1275 alumnes. Nosaltres, l’Institut XXV Olimpíada, hem participat amb tots els alumnes de quart d’ESO.

 

Funcionament i fases

S’ha dividit el grup classe en grups d’entre 6 i 8 alumnes. Hem parlat amb els alumnes sobre la temàtica de l’edició en curs, enguany “Islamoquè? Coneixent-nos i reconeixent-nos en la diversitat.” Cada grup ha pensat sobre què vol explicar en el seu curt d’1 ó 2 minuts. Després van venir a les equips d’Aula Mòbil CPAC i han realitzat un Tallers  a càrrec d’un grup de monitors especialitzats que expliquen a la classe els fonaments del llenguatge audiovisual i els ajuden i guien a través de la planificació i rodatge d’un curtmetratge d’1-2 minuts sobre la temàtica escollida. Tant la gravació com el muntatge es realitzen mitjançant tauletes (proporcionades pel projecte), en dues sessions una per trobar idees per als guions, metodologia, etc. i una altre per realitzar i produir els curtmetratges. Un cop gravats i muntats els vídeos, van ser visionats pels alumnes i votats a les classes, el vídeo guanyador en primer lloc, va ser Etiquetes Socials, de quart d’ESO B, i portat a terme per N. B., R. A., A. S., M. A., N. P., B. T., B. M., el segon i tercer lloc han estat pels vídeos Igualtat racial i Prejudicis.

L’experiència ha estat molt satisfactòria per a tothom, així, que esperem que el proper curs, el tema torni a ser punyent i que ens motivi a realitzar nous i bons curtmetratges i a participar en la 6a edició del programa.