Notícies

La professora de música ha recollit una mostra del treball durant aquest confinament, per part de l’alumnat de música de primer B d’ESO, de l’alumnat de quart d’ESO de l’optativa d’Arts escèniques i del de primer de batxillerat escènic. És un recull en agraïment per part de la professora per als i a les alumnes i per a tothom.
Esperem que ho gaudiu, és educatiu, emotiu i conté missatges que reflecteixen la situació que estem vivint.