INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES PER AL CURS 2020-2021

Benvolgudes famílies d’alumnes al Batxillerat,
Amb aquesta carta us volem comunicar algunes dates i informacions per al proper curs.
El proper curs 2020-21 s’iniciarà amb un conjunt de mesures organitzatives i de funcionament que, seguint les instruccions de les administracions d’educació i salut, aplicarem per tal de minimitzar situacions de contagi i contactes amb possibles positius de COVID-19. Cal que estigueu pendents de la web del centre i de les informacions que us enviem per correu electrònic!

Els llibres i materials acadèmics del curs 2020-2021 seran comunicats més endavant. Us volem fer saber que a nivell d’institut estem digitalitzant els recursos educatius, desenvolupant recursos digitals propis i negociant l’adquisició de llicències digitals per poder donar una millor resposta pedagògica si es produeixen nous confinaments. En qualsevol cas, una vegada s’iniciï el curs es facilitarà el llistat final de materials necessaris per a cada assignatura.

Finalment, us recordem que la presentació del nou curs per a l’alumnat de Batxillerat serà el dimarts 15 de setembre a partir de les 11:30h. Les classes començaran el dimecres 16, a les 8 del matí. Us recomanem que consulteu la pàgina web de l’institut https://institutxxvolimpiada.cat/ per les novetats que puguin sorgir sobre entrades i sortides esglaonades, i les portes d’accés assignades per evitar aglomeracions a l’entrada de l’institut, així com les mesures de protecció i higiene que caldrà complir per accedir al centre.
Bones vacances!

PORTES OBERTES  ESO DE L’INSTITUT XXV OLIMPÍADA DE BARCELONA PER AL CURS 2022-2023

La jornada de portes obertes per l’ESO està programada per al proper 23 de febrer de 2022, de les 18:00h. a les 20:00h, de forma telemàtica i la de Batxillerat el dia 30 de març de 2022, de les 18:00h a les 20:00h, de forma telemàtica.
Degut a la situació actual, no podem assegurar que es puguin fer de forma presencial.
Estigueu atents al web del nostre centre per tenir més informació durant la primera quinzena del mes de febrer.