Notícies

Dins del Pla d’Impuls a la Lectura 2018-19 de l’institut s’ha creat una secció en el web de la biblioteca per donar a conèixer, des de la passió d’una persona concreta, algun llibre o autor. Són presentacions individuals, amb periodicitat quinzenal o mensual, per part de l’alumnat (també poden ser altres les persones), d’un llibre que es pot trobar a la Biblioteca. A l’entrada, a l’esquerra, es troben destacats els exemplars.