Licitació del servei de neteja

Convocatòria de la mesa de contractació
Obertura sobre C
Dimecres  3 de juliol  de 2019 a les 11h
Lloc: Institut XXV Olimpíada
MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA INSTITUT XXV OLIMPÍADA
Convocatòria de la mesa de contractació del Servei de Neteja de l’Institut XXV Olimpíada. Obertura sobre B.
Data: dimecres 26 de juny de 2019 a les 11:30h a l’Institut XXV Olimpíada de Barcelona. Carrer de la Dàlia 2bis. 08004 Barcelona.
ANUNCI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE L’INSTITUT XXV OLIMPÍADA

S’ha obert el termini de presentació d’ofertes per a la licitació del servei de neteja de l’Institut XXV Olimpíada.

El termini de presentació és del 8 de juny de 2019 fins a les 14:00 h del dia 25 de juny de 2019.

Les ofertes s’han de presentar a la secretaria de l’Institut XXV Olimpíada en l’horari de matins de dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9:30 a 13:30 hores.

Adreça: Carrer de la Dàlia 2 bis. 08004 – Barcelona.

Telèfon: 93 289 06 30

Correu electrònic: a8047431@xtec.cat

Web: institutxxvolimpiada.cat

PUBLICACIÓ AL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

limpieza