Licitació del servei de menjador

Amb data del 18 juliol de 2017 es comunica que l’empresa adjudicada en el procés de licitació del Servei de Menjador i Cafeteria de l’Institut XXV Olimpíada és l’empresa TENO MENJADORS S.L

 

 
Lectura puntuacions SOBRE B i obertura SOBRE C:

 

 Divendres 7 de juliol de 2017, a les 9:00 hores, a la Sala de Juntes de la cinquena planta del Consorci d’Educació de Barcelona, pl. Urquinaona, 6, tindrà lloc la lectura de les puntuacions del sobre B (criteris amb judici de valor) i l’obertura del sobre C (criteris automàtics) dels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació del contracte que té per objecte el servei d’alimentació i monitoratge de temps de migdia i el servei de cafeteria de l’Institut XXV Olimpíada.

INFORME TÈCNIC SOBRE B

INFORME OBERTURA SOBRE C

Es comunica a les empreses participants que el dijous 22 de juny de 2017, a les 8:45h, tindrà lloc l’obertura dels sobres B, a la Sala de Juntes de la 5ª planta del Consorci d’Educació de Barcelona, pza Urquinaona 6.L
Llistat d’admesos:
1. Associació Diverjoc Font d’en Fargues.
2. Espai Lleure Divertàlia S.L
3. Teno Menjadors S.L
4. Vallès Serveis a Escoles S.L
5. Catasa Facility Services S.L
CONCURS DE LICITACIÓ DE SERVEI DE MENJADOR-CAFETERIA DE L’INSTITUT XXV OLIMPÍADA
S’ha obert el termini de presentació d’ofertes per a la licitació del servei de menjador i cafeteria de l’Institut XXV Olimpíada.
El termini és obert del 27 de maig de 2017 i fins a les 14:00 hores del dia 12 de juny de 2017.
Les ofertes s’han de presentar a la Secretaria de l’Institut XXV Olimpíada.
Carrer de la Dàlia 2 bis. 08004-Barcelona
Tel.: 93 289 06 30
Horari de secretaria: 
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 9:30 a 13:30 hores
Dilluns i dimarts: de 15:00 a 16:45 hores.
Les empreses interessades a fer una visita al centre poden concertar-la telefonant al 93 289 06 30 i demanant per la secretària de l’Institut, Na Nieves López
licitacio-menjador