Religió

ddepartament-religio-2-xxvolimpiada-2

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

El Seminari de Religió té com a objectiu aprofundir en els següents aspectes del Món de les Religions

Les Religions del Llibre (Judaisme, Cristianisme i Islamisme)
Les Esglésies Cristianes (Catòlica, Ortodoxa, Protestant, Anglicana)
Les Religions Tradicionals (Animisme, Hinduisme, Budisme, Taoisme…)
Els Místics de les Religions
El Fet Religiós (Símbols, Mites i Ritus de les Religions)

Al llarg de l’ESO s’intenta donar un panorama complert del “Món de les Religions”, per facilitar el coneixement i la convivència en la societat intercultural que ens toca viure.

ASSIGNATURES

2 horas semanales

Continguts:

 • Bloc 1: La vida humana.
  • La creació a la Bíblia.
  • Crist, llum per a la vida.
  • Les religions, propostes de sentit.
 • Bloc 2: Jesús.
 • Bloc 3: Créixer com a persones.
  • El projecte de ser persona.
  • El regal de l’amor i la família.

Tasques / Deures:

 • Exercicis del llibre de text.
 • Treballs individuals i/o en grup sobre els temes treballats a classe.
 • Dossier de cada una de les unitats.

Exàmens i proves d’avaluació:

 • 1 exàmen escrit cada trimestre.
 • Lliurament de dossier.
 • Participació a les diverses activitats que s’aniran proposant a classe.

2 hores setmanals

Continguts:

 • Bloc 1: La Religió: què és i per a què serveix.
 • Bloc 2: Déu envia Jesucrist, el Salvador.
 • Bloc 3: Els cristians el segueixen i el celebren en l’Església.
  • Seguir Jesús.
  • L’Església com a continuadora de l’obra de Jesús.
  • Pregar i celebrar.
 • Bloc 4: Per viure en la veritat, la solidaritat i l’esperança.
  • Ser un mateix.
  • Compromesos amb el món.

Tasques / Deures:

 • Exercicis del llibre de text.
 • Treballs individuals i/o en grup sobre els temes treballats a classe.
 • Dossier de cada una de les unitats.

Exàmens i proves d’avaluació:

 • 1 examen escrit cada trimestre.
 • Lliurament de dossier.
 • Participació a les diverses activitats que s’aniran proposant a classe.

2 hores setmanals (quadrimestral)

Continguts:

 • Bloc 1: Qüestions fonamentals sobre l’Església.
  • Comunitat de germans.
  • Al món o allunyada del món?
  • Pobra i amb els pobres.
  • Fidel al missatge de Jesús.
  • L’Església es renova?
 • Bloc 2: Religió i ciència, són compatibles?
 • Bloc 3: Conviure amb d’altres religions.

Tasques / Deures:

 • Exercicis del llibre de text.
 • Treballs individuals i/o en grup sobre els temes treballats a classe.
 • Dossier de cada una de les unitats.

Exàmens i proves d’avaluació:

 • 1 examen escrit quadrimestral.
 • Lliurament de dossier.
 • Participació a les diverses activitats que s’aniran proposant a classe.

Des de l’àrea de Religió catòlica, amb aquesta matèria es vol fer una ampliació dels coneixements d’un dels aspectes importants a les religions: la simbologia. De fet, qualsevol estudi de la religió no pot obviar la simbologia, ja que el símbol constitueix el llenguatge propi de les religions. Aquesta matèria és una ampliació d’alguns aspectes ja estudiats a l’ESO o bé al currículum comú de Religió de Batxillerat, per bé que també la podrien cursar alumnes que mai no hagin rebut ensenyaments d’aquesta matèria, ja que el tema que es proposa estudiar forma part també de la realitat en què viu l’alumnat.

Objectius generals:

En acabar la matèria, l’alumne/a ha de ser capaç de:

 • Aprofundir en la capacitat simbòlica de l’és- ser humà.
 • Entendre els símbols com a elements bàsics per a la comunicació.
 • Reconèixer que el llenguatge simbòlic és el nexe d’unió que ens permet copsar la producció cultural i artística de diferents èpoques.
 • Descobrir la importància i la funció dels símbols al llenguatge religiós.
 • Trobar criteris per interpretar iconogràfica- ment els símbols de l’art religiós.
 • Saber interpretar els principals símbols de les religions, en especial de la catòlica.
 • Interpretar els símbols de la pròpia tradició religiosa i cultural.
 • Utilitzar correctament vocabulari específic relacionat amb la religió i l’art.
 • Mostrar curiositat davant de les expressions simbòliques provinents de la religió i la cultura.
 • Valorar els símbols com a elements amb la capacitat d’obrir i comunicar dimensions transcendents de la realitat.
 • Motivar la producció i l’ús del llenguatge simbòlic.

Continguts:

 • La comunicació, els llenguatges i els símbols.
  • La comunicació, els signes i el pensament.
  • El llenguatge simbòlic i els símbols.
 • Aportació a la simbologia des de diverses disciplines.
 • El llenguatge simbòlic a les religions.
  • Els símbols com a expressió del desig transcendent.
  • El llenguatge simbòlic com a forma d’expressió pròpia de la religió.
  • Els símbols a les principals religions.
  • Elements per a l’hermenèutica dels símbols religiosos.
 • Els símbols a la Bíblia.
 • Els símbols al culte: la litúrgia.
 • Els símbols religiosos a l’art i a les expressions culturals dels pobles.
  • La simbologia a l’art cristià.
  • Principals símbols en l’art d’altres religions.
  • Els símbols religiosos a les principals festes i tradicions populars de Catalunya.

Criteris d’avaluació:

 • Comportament i participació a les classes: 10%.
 • Exàmen: 40%.
 • Avaluació continua trimestral d’activitats orals i escrites: 50%

CONTACTE

Yeison S.

Tel.: 93 289 06 30