Orientació i diversitat

departament-orientacio-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

L’objectiu del Departament d’orientació és el de donar suport a l’acció educativa, en els àmbits: personal, emocional, de relació, d’estratègies d’aprenentatge i d’orientació acadèmica. Està format per professionals del centre, especialistes en Psicopedagogia, que treballen conjuntament amb el professorat per donar suport a l’alumnat tant en el seu procés d’aprenentatge com en el seu creixement personal, respectant el seu ritme i estimulant la seva autonomia. Amb les fusions de:

  • Seguiment de l’alumnat que presenta Necessitats Educatives Especials.
  • Promoure les mesures d’Atenció a la diversitat (Generals, especifiques i extraordinàries)
  • Suport a l’acció tutorial.
  • uport a les famílies.
  • Participació en la Comissió d’atenció a la diversitat.
  • Derivació a altres serveis i programes externs.
  • Orientació acadèmica.
  • rientació personal.

ASSIGNATURES

L’alumnat de segon i tercer d’ESO amb un currículum adapatat, el 2n D i el 3r D, està inscrit en el seu grup de referència corresponent: A, B o C i porten a terme les activitats programades en el seu grup de referència. Per la seva part, l’alumnat de tercer D, inscrits dins dels Programes de Diversificació Curricular, abordarem una part del currículum de l’àmbit pràctic, fora del centre (Tallers TECNE), que es realitzarà amb una seqüència de dues hores setmanals en els tallers de “joieria” -1r Trimestre- i, de”cuina” -2n trimestre-.

El Departament d’Orientació i Diversitat prepara diverses activitats per donar sortides educatives per a l’alumnat que, en finalitzar el curs, no aconsegueix el Títol de Graduat en Educació Secundària i hagin fet els 16 anys. Algunes de les propostes se centre en els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

CONTACTE

Joan B. (SIEI)
M. Jesús G (SIEI)
Sara S. (SIEI)
Carolina P. (Psicopedagoga)
Montserrat P (EAP)

Tel.: 93 289 06 30