Educació Física

departament-esport-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

Els objectius de l’Educació Física  a Secundària són:

 • 1.Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l’activitat física comporta per a la salut individual i col·lectiva
 • 2.Valorar la pràctica regular d’activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida.
 • 3.Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l’eficiència i la riquesa motriu i la millora de la condició física per respondre davant de diferents situacions.
 • 4.Manifestar autonomia en l’organització i planificació de l’activitat física, consolidada com hàbit de vida saludable.
 • 5.Conèixer les normes principals de seguretat i mesures preventives i actuar amb respecte i cura de l’entorn en les activitats en el medi natural.
 • 6.Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l’àmbit de la competició i en el temps de lleure per la millora de la condició física.
 • 7.Utilitzar el cos com a eina de comunicació, expressió i creació.
 • 8.Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i potenciar l’afany de millora personal.
 • 9.Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.
 • 10.Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l’activitat física i l’esport en la societat actual i valorar-ne els aspectes positius.

ASSIGNATURES

2 hores setmanals/trimestrals

Continguts:

 • Presentació. L’activitat física i la salud
 • Les habilitats motrius bàsiques I
 • El bàsquet I
 • Les qualitats físiques bàsiques I
 • L’atletisme I
 • Les activitats a la natura I
 • Les qualitats físiques psicomotrius I
 • Els jocs tradicionals
 • El futbol I

Exàmens, controls i avaluació:

 • 1 examen escrit cada trimestre.
 • Proves pràctiques dels continguts treballats.

2 hores setmanals/trimestral

Continguts:

 • Presentació. L’activitat física i la salud II
 • Les habilitats motrius bàsiques II i III
 • El bàsquet II
 • Les qualitats físiques bàsiques II
 • Les activitats a la natura II
 • Les qualitats físiques psicomotrius II
 • Els esports de raqueta: bàdminton, pales i tennis
 • El futbol II

Exàmens:

 • 1 examen escrit cada trimestre.

2 hores setmanals/trimestral

Continguts:

 • Presentació. L’activitat física i la salud III
 • El voleibol
 • Les qualitats físiques bàsiques III, IV i V
 • L’atletisme I
 • L’hoquei
 • L’handbol

Exàmens:

 • 1 examen escrit cada trimestre.
 • Proves pràctiques dels continguts treballats.

2 hores setmanals/trimestral

Continguts:

 • Presentació. L’activitat física i la salud IV
 • Les qualitats físiques bàsiques VI, VII i VIII
 • La Gimnàstica artística
 • L’Atletisme II i III
 • El beisbol
 • El rugbi

Exàmens, controls i avaluació:

 • 1 examen escrit cada trimestre.
 • Proves pràctiques dels continguts treballats.

 2 hores setmanals/trimestral

Continguts:

 • Les qualitats físiques bàsiques
 • L’acrosport
 • Els balls de saló (Rock i Txa-Txa-Txa)
 • L’handbol
 • Voleibol

Tasques / Deures:

 • 1 examen escrit cada trimestre.
 • Proves pràctiques dels continguts treballats.

CONTACTE

Vicenç C. (Cap de Departament)
Judith A.
Tània V. (Coordinadora Activitats Extraescolars)

Tel.: 93 289 06 30