Espai Alumne

Espai per a l’alumnat del XXV Olimpíada

Aquest espai web té una doble finalitat:

a) Donar a conèixer quines funcions i objectius té un alumne o una alumna de l’institut.

b) Servir d’intercanvi d’informacions, notícies, recursos, agenda cultural, actualitat i totes aquelles dades que el mateix alumnat cregui que és bo compartir amb la resta de companyes i companys de l’institut.Per dissenyar aquest lloc és bo que hi posem els elements claus que tot alumne i tota alumna ha de conèixer:

– Caracterització de l’alumnat d’un institut.
– Drets i deures d’alumnes.
– Vies de participació en el centre:
– Persones delegades i subdelegades de grup – classe.
– Junta de Persones delegades.
– Associació d’alumnes
– Representants al Consell Escolar de l’Institut (òrgan de màxima representació, gestió i presa de decisió en un centre docent públc).

Més informació