Notícies

El dijous 19 d’abril de 2018 l’alumnat de quart d’ESO i primer de Batxillerat de l’Institut XXV Olimpíada que cursa el segon idioma estranger, Idioma Francès, assisteixen al Cercle Catòlic de Sants a l’obra Les Misérables de Victor-Hugo per gaudir de l’obra en el seu idioma original.