Notícies

L’estiu 2020 alumnes del nostre Institut XXV Olimpíada han participat en el CIATE (Curs d’Iniciació a Tènic i Tècnica d’Esport) de formació de Dinamitzadors i Dinamitzadores d’Esport a l’Escola, un curs de formació específica emmarcat dins del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE). Un curs on han conegut persones de la seva edat de tota Catalunya, sempre respectant el protocol de la Covid. El curs es va realitzar a Tarragona i les experiències són molt positives. Es recull una selecció de vivències escrites per les persones participants.