Notícies

Alumnes de Primer de Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa han realitzat una classe de cant aplicat a escena a càrrec de Daniel Verdés, professor de cant i director artístic i músical que ha treballat com a tal en el Palau de la Música, el Teatre Poliorama o l’Auditori de Roma. Durant la classe s’han tractat aspectes tècnics de la veu, de la presència escènica i hi ha hagut un animat col·loqui sobre el futur dels alumnes en el món de la dansa, el cant o el teatre.

A més es realitza una visita-taller amb Mónica Muntaner, una de las directoras de La Poderosa, espai de creació, investigació i agitació cultural que està ubicada molt a prop de l’Institut XXV Olimpíada.