Notícies

El 13 de febrer de 2018 alumnes de la matèria Biologia de primer de Batxillerat de l’Institut XXV Olimpíada realitzen una visita als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona, en concret van visitat les Unitats de Microscòpia Electròpnica, Unistats de Microscòpia Òptica avançada i Proteòmica. La visita va anar acompanyada de xerrades i experimentació animal i de protecció radiològica.
Una activitat experimental i pràctica que complemente la docència a l’aula de la Biologia.