ESO

- QUÈ ÉS L'ESO

Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica.

ASSIGNACIONS HORÀRIES

1er 2on 3er 4rt
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
LLengua estrangera 3 4 3 3
Matemàtiques 3 4 4 4
Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia 3 2
Ciències de la naturalesa: Física i Química 3 2
Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3
Educació física 2 2 2 2
Tecnologies 2 2 2
Educació visual i plàstica 2 2
Música 2 2
Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1
Matèries optatives 2 2 2
Matèries optatives* 10
Tutoria 1 1 1 1
Treball de síntesi / projecta de recerca 1 1 1
TOTAL 30 30 30 30

 

El treball de síntesi, en cas que s’organitzi de forma extensiva, es durà a terme dins l’horari de les matèries ** L’alumnat ha de cursar tres matèries específiques a raó de tres hores setmanals d’entre les següents: biologia i geologia, física i química, educació visual i plàstica, música, tecnologia, informàtica, llatí i segona llengua estrangera.

*Les matèries optatives de 4t es detallen a continuació.

PREINSCRIPCIÓ ESO

cap de departamentInformació

cap de departamentDocumentació necessària

cap de departamentSol.licitut de preinscripció

cap de departamentCentres adscrits