Licitació del servei de neteja

ANUNCI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE L’INSTITUT XXV OLIMPÍADA
S’ha obert el termini de presentació d’ofertes per a la licitació del servei de nteja de l’Institut XXV Olimpíada.
El termini de presentació és del 10 de març de 2017 fins a les 14:00 h del dia 24 de març de 2017.
Les ofertes s’han de presentar a la secretaria de l’Institut XXV Olimpíada en l’horari de matins de dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9:30 a 13:30 h i de tardes de dilluns i dimarts de 15:00 a 16:45 hores.
Adreça: Carrer de la Dàlia 2 bis. 08004 – Barcelona.
Telèfon: 93 289 06 30
Correu electrònic: a8047431@xtec.cat
limpieza

Resolució Concurs Servei de Neteja Institut XXV Olimpíada 2017-2018.

Acta obertura sobre B Concurs Servei Neteja IES XXV OLIMPÍADA

acta-sobre-b

Acta final Concurs sobre C Neteja IES XXV OLIMPÍADA.