LLISTES DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ESO

Per consultar la llista, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).
També es podran comprovar els resultats a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona: